Hytrans Ejendom ApS

Detaljer

5.000 m2
Thorsvej 3, DK-8722 Hedensted
Kjell Magne Thorshaug
+47 905 77 076

Hytrans Ejendom ApS har en industribygning med 4.500 kvm i Hedensted, Denmark. Eiendommen har førsteklasses prioritering sentralt i Danmark. 

Vi har ca 2.000 kvm ledige lokaler, perfekt for produksjon og lager.

Galleri